Tirdzniecības menedžeri


Aivars Būcens

Kurzeme (Stende)

(+371) 2 6191521

Anita Žodziņa

Kurzeme

(+371) 2 9134686

Dace Grigale

Zemgale

(+371) 2 6132766

Edgars Stalidzāns

Kurzeme (Stende)

(+371) 2 6522544

Ilze Bākule

Latgale

(+371) 29443373

Inga Tinusa

Vidzeme

(+371) 2 9181813

Jānis Cielava

Kurzeme (Liepāja)

(+371) 2 9189060

Jānis Grebežs

Latgale

(+371) 2 5737172

Jeļena Pumpure

Zemgale

(+371) 2 5749575

Juris Kosts

Zemgale

(+371) 2 9170001

Juris Skādulis

Vidzeme

(+371) 2 5749577

Margita Rautiņa

Latgale

(+371) 2 6665576

Pēteris Melbārdis

Vidzeme

(+371) 2 9263232

Raimonds Jagučanskis

Zemgale

(+371) 2 9351732

Vilnis Vecmanis

Kurzeme (Saldus)

(+371) 2 7331172