Herbicīdi

Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, lucernas vai stiebrzāļu pasēju, kā arī zirņu, zirņu - graudaugu mistru, āboliņa, lucernas, lauka un dārza pupu, dārza pupiņu un linu sējumos.

 • Basta 1 L    Bayer CS

Vispārējs pieskares iedarbības herbicīds nezāļu apkarošanai, kā arī kultūraugu atvašu, dzinumu un stīgu ierobežošanai.

Plašākā spektra un populārākais herbicīds cīņai pret īsmūža divdīgļlapju nezālēm biešu sējumos. Pielietojams pēcsējas smidzinājumā.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai
cukurbiešu, galda biešu, lopbarības biešu sējumos.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, miežu, auzu, ziemas un vasaras eļļas rapša, turnepšu, cukurbiešu, lopbarības biešu, kukurūzas, kāpostu, linu un zemeņu sējumos un stādījumos, kā arī egļu un baltegļu stādījumos kokaudzētavās.

 • Maister OD 5L    Bayer CS

 • Maister WG10x600g + Actirob 2x4 L    

 • Milagro 5L    Syngenta

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts kukurūzas aizsardzībai pret viengadīgām un daudzgadīgām viendīgļlapju un divdīgļlapu nezālēm.

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. zirņu, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos maisījumā ar zirņiem, kā arī vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos ar āboliņa vai lucernas pasēju, sīpolu, ķiploku, burkānu, sakņu pētersīļu, lauka pupu, kukurūzas sējumos, tulpju un narcišu stādījumos.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

GRAUDAUGU HERBICĪDI    

Alisters Grande 217,5 OD s.k. ir plaša iedarbības spektra herbicīds īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāļu apkarošanai rudenī.

 Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai, augi uzņem caur lapām.

 • Arrat 0,8 KG    BASF

Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās graudaugu kultūrās pavasara apstrādei. Arrat ir herbicīds, kura sastāvā ietilpst divas darbīgās vielas: tritosulfurons un dikamba. Abu darbīgo vielu atšķirīgais iedarbības mehānisms un sinerģija nodrošina augstu efektivitāti pret ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru.

Sārtas nezāļu lapas – tipiska Atributa iedarbības pazīme! Pēc apstrādes ar Atributu ievērojami samazinās vārpatas aktīvi augošo sakneņu skaits! Atributam nav negatīvas ietekmes uz graudaugu ražu!

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu un miežu sējumos.

Plaša iedarbības spektra herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, miežu, auzu un kukurūzas sējumos, ganībās, zālājos uz dzelzceļiem, papuvēs un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras miežu un auzu sējumos. Biathlon 4D ir herbicīds, kura sastāvā ietilpst divas darbīgās vielas: tritosulfurons un florasulams. Abu šo darbīgo vielu atšķirīgais iedarbības mehānisms un sinerģija nodrošina augstu efektivitāti pret ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru.

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju, sīpolu, ķiploku, lupīnas (graudiem) un saulespuķu sējumos un stādījumos.

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, miežu un auzu sējumos arī ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju.

 • Granstar Premia 250g/Starane XL 10 L    

 • Granstar Premia 300 g/Primus XL 15 L    DuPont&DowAgroSciences

 • Primus XL    DowAgro Sciences

 • Grodyl 500 g    BayerCS

Selektīvas iedarbības herbicīds ķeraiņu madaras un citu divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai graudaugos un pļavās.

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds viendīgļlapju (īpaši parastās rudzusmilgas) un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumos.

Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāļu apkarošanai rudenī ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos.

Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapu nezāļu apkarošanai kviešu, rudzu, tritikāles, miežu un auzu sējumos.

 • MCPA 5L, 20L    Nufarm

 • Monitor 133 g    Monsanto

Sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Herbicīds vējauzas un rudzusmilgas iznīcināšanai graudaugu sējumos, arī vēlās šo nezāļu attīstības fāzēs.

Tomigans 180 e.k. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu (arī ar stiebrzāļu pasēju) un ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos, ganībās un pļavās (lokālai lietošanai), zālienā golfa laukumā, parkā un skvērā, piemājas zālienā un mauriņā (zelmenī stiebrzāles).

 • Trimmer 150 g/Tomigan 5L   

 • Trimmer 1.5 kg/Tomigan 50L    

 • Trimmer 1,5 kg, 150 g

Trimmer 50 SG ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziema skviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju.

GLIFOSĀTI    

Vispārējas sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu un to sakņu iznīcināšanai. Paredzēts izmantošanai pēc ražas novākšanas, pirms ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu un rapša pļaujas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un nelauksaimnieciska rakstura platībās (stadionos, parkos, autoceļu un dzelzceļu malās).

Glyphogan 360 SL ir vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas, kviešu, miežu, auzu, rapša, zirņu, pupu un linu sējumos pirms pļaujas, papuvēs, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās, augļu dārzos, skuju koku un lapu koku stādījumos.

 

GRAMINICĪDI    

Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu apkarošanai cukurbiešu, kartupeļu, rapša, linu, ķimeņu, burkānu, kāpostu, sīpolu, puravu, ķiploku, pupu, zirņu un divdīgļlapju krāšņumaugu sējumos un stādījumos, augļu koku, ogulāju un zemeņu stādījumos, augļu koku un meža kultūru stādu audzētavās.

Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu apkarošanai.    

Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu (izņemot maura skareni) un ložņu vārpatas apkarošanai ziemas un vasaras rapša, lopbarības biešu un cukurbiešu sējumos.

 

KARTUPEĻU HERBICĪDI     

Mistral 700 WDG ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kartupeļu stādījumos un burkānu sējumos.  Tas iedarbojas uz nezālēm caur saknēm (kā augsnes herbicīds) un arī caur lapām (kā kontakta iedarbības herbicīds).

 

RAPŠA HERBICĪDI     

Plaša iedarbības spektra herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos tūlīt pēc sējas pirms nezāļu sadīgšanas.

Herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ziedkāpostu, galviņkāpostu un lopbarības kāpostu platībās.

Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

 • Butisan Avant 10 L    BASF

 • Galera 5L    DowAgroScience

 Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

FOX 480 SC ir kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapu nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos, kad rapsis ir 3-6 īsto lapu stadijā

Sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

Sultāns ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos. Herbicīdu nezāles uzņem gan caur saknēm, gan lapām. Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnes pirms nezāļu dīgšanas, tas iekļūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un īsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā. Ja herbicīdu lieto pēc nezāļu sadīgšanas, tas iekļūst augā caur saknēm un lapām.

Herbicīds divdīgļlapju un īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai vasaras un ziemas rapšu sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas.

 

DESIKANTI    

Pieskares iedarbības desikants kartupeļu stādījumos, miežu un auzu sējumos lopbarībai pirms ražas novākšanas, rapšu sējumos, kāpostu, burkānu, lopbarības biešu un cukurbiešu sēklinieku stādījumos, āboliņa sēklu laukos, lopbarības pupu, lupīnas, zirņu, linu un eļļas linu sējumos...