Kaļķis

Augšņu kaļķošanas risinājums- KAĻĶAKMENS

  • Ieguves vieta- Igaunija, Zviedrija Nordkalk

  • Sastāvs- CaO 53,3%, SiO2 1,32%, MgO 1,04% u.c.

  • Kaļķošanas vērtība- CaCO3 97,2%

Iegādes iespēja

  • Ostā, izvedot ar savu transportu
  • Produkts un organizēts auto transports līdz saimniecībai
  • Pilns serviss ar produkta iestrādi pēc GPS kartēšanas norādēm vai vienlaidus izkliede
  • Izmaksas- aprēķins katrais saimniecībai atsevišķi, atkarībā no iegādes veida un apjoma
  • Izmantojamība

Kaļķošanas laiks - augsnes kaļķošana būtu jāveic pirms kultūraugiem, kas prasa neitrālu līdz vāji skābu augsnes reakciju, – vasaras un ziemas rapšiem, kviešiem, miežiem, lucernas, āboliņa, zirņiem un lauka pupām. Skābo augšņu kaļķošanu var izdarīt jebkurā gada laikā, kad lauks ir brīvs no kultūraugiem un mitruma apstākļi atļauj lietot tehniku, bet vislabāk vasaras otrā pusē pēc ražas novākšanas pirms rugaines pēcpļaujas apstrādes un aršanas. Rudenī iestrādātie kaļķošanas materiāli ziemas un pavasara mēnešos palielināta mitruma apstākļos labāk neitralizē augsni. Svarīgi, lai uzreiz pēc kaļķošanas ar disku ecēšām, kultivatoru vai kādu citu augsnes apstrādes agregātu, kaļķi tiktu pēc iespējas labāk sajaukti ar augsni un pēc tam iearti.

  • Jautājiet BalticAgro reģionālajiem tirdzniecības menedžeriem